1 2 3

Knižnica

Knižnica Katedry teológie a katechetiky už od svojho založenia funguje od jej vzniku v roku 1993 a významne sa podieľa na zabezpečovaní svojich teologických a učiteľských programov. V roku 2003 prostredníctvom grantov cirkevných organizácií zabezpečila kúpu budovy na ul. Kpt. O. Jaroša č. 32 v Banskej Bystrici, ktorá slúži ako katedrová knižnica s celkovým počtom 15 000 zväzkov kníh a časopisov a CD nosičov, so študovňou s možnosťou prezenčného prístupu k základnej študijnej literatúre pre študijný program a prístupom na internet. Knižničný fond sa systematicky rozširuje a dopĺňa o najnovšie tituly. Katedrovú knižnicu môže využívať každý zaregistrovaný používateľ knižnice podľa Výpožičných pravidiel knižnice KTAK, ktoré sú zverejnené na internete na adrese: http://www.detm.org/menu/8/kniznica-ktak/

Online katalóg knižnice KTAK:

http://koha.pdf.umb.sk/